15.06.2020

Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu

Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu:

Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące sporządzania harmonogramu realizacji usługi rozwojowej w BUR informujemy, że:

  • - za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się usługę trwającą zarówno 45 minut jak i 60 minut (w zależności od programu i charakterystyki szkolenia – zapisy dot. przerw mają zastosowanie),
  • - za godzinę usługi doradczej uważa się 60 minut realizacji usługi,
  • - w przypadku usług jednorazowych powyższe regulacje nie mają zastosowania ze względu na fakt, iż usługi rozliczane są na podstawie rzeczywistej wartości.

Ułatwienia dostępu