29.08.2023

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 3/2023 – 07 września 2023 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 07 września 2023 roku o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 3/2023 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków
w wysokości 160 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

Nabór skierowany jest wyłącznie do osób prowadzących działalność na własny rachunek oraz do MŚP zdefiniowanych jako mikroprzedsiębiorstwa z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);

Nabór skierowany jest także do tych MŚP, które zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych, osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy;

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia;

Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;

Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. "Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP i PŚUR pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu