16.05.2023

Ważne informacje dotyczące weryfikacji wniosków MŚP o dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji.

Szanowni Państwo,

Chcielibyśmy poinformować wszystkich zainteresowanych o istotnej zmianie w procesie weryfikacji wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych w ramach projektu Małopolska Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji. Zgodnie z obecnie obowiązującymi przepisami odnoszącymi się do pomocy de minimis, na etapie weryfikacji poszczególnych wniosków,  konieczne będzie przesłanie zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis w okresie 3 lat wstecz.

Głównym dokumentem, który będzie wymagany w celu weryfikacji dostępnego limitu pomocy de minimis, są zaświadczenia o udzielonej pomocy de minimis. Prosimy pamiętać, że wydruk pobrany z SUDOPu może stanowić jedynie informację uzupełniającą i nie może być jedynym sposobem weryfikacji.

W związku z powyższym, wszystkie firmy ubiegające się o kolejną pomoc de minimis powinny być przygotowane do przedstawienia zaświadczeń o otrzymanej pomocy de minimis. Zaświadczenia  o których mowa winny zawierać wszelkie informacje odnoszące się do otrzymanej pomocy de minimis.

Pragniemy podkreślić, że przestrzeganie w/w wymogów jest istotne dla prawidłowego procesu weryfikacji i oceny dostępnego limitu pomocy de minimis.

Dzięki Państwa współpracy i dostarczeniu odpowiednich dokumentów, będziemy mogli skutecznie ocenić Państwa wnioski o pomoc de minimis oraz zapewnić zgodność z obowiązującymi przepisami.

Z poważaniem,

Zespół MORKK

Ułatwienia dostępu