16.05.2023

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 2/2023 – 30 maja 2023 roku

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 30 maja 2023 roku o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 2/2023 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 250 000,00 PLN.

Kryteria naboru:

Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro (w tym samozatrudnieni), małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);

Nabór skierowany jest także do tych MŚP, które zatrudniają i planują oddelegować do udziału w usługach rozwojowych, osoby posiadające status uchodźców wojennych z Ukrainy;

Ważność dofinansowania: 60 dni od daty podpisania umowy wsparcia. Informujemy również, iż z uwagi na okres realizacji projektu (do dnia 30 września 2023 roku) realizacja poszczególnych usług rozwojowych musi zakończyć się co do zasady do dnia 15 września 2023 roku.

Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;

Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;

Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. "Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP i PŚUR pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu