28.10.2022

Informacja dotycząca rozliczeń usług - zmiany od 1 listopada 2022

Szanowni Państwo,

Z uwagi na powtarzające się opóźnienia w złożeniu rozliczenia przez podmioty świadczące usługi rozwojowe informujemy, iż rozliczenie usługi niezgodne z regulaminem wsparcia dla Przedsiębiorców i ich Pracowników w terminach określonych w § 10 ust. 16 „W przypadku, gdy Podmiot Świadczący Usługi Rozwojowe nie załączy dokumentów rozliczeniowych do Operatora poprzez system teleinformatyczny projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego” w terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej, traci możliwość jej rozliczenia, co jest równoznaczne z pokryciem przez Przedsiębiorstwo kosztów usługi z własnych środków. W uzasadnionych przypadkach ww. termin może zostać wydłużony za zgodą Operatora.’’
Biorąc pod uwagę powyższe, rozliczenia złożone po terminie 10 dni roboczych od dnia zakończenia usługi rozwojowej, nie będą podlegać weryfikacji, a tym samym nie zostaną rozliczone w ramach projektu.

Ułatwienia dostępu