26.10.2022

Zamknięcie naboru nr 6/2022

Szanowni Państwo,
W związku z brakiem zainteresowania w dniu 2.11.2022 o godzinie 13.00 planowane jest zamknięcie naboru 6/2022 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych.
Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które oddelegują do udziału w usługach rozwojowych pracowników z niepełnosprawnościami (posiadających orzeczenie o stopniu niepełnosprawności)

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu