28.12.2021

Informacja o skróceniu okresu wsparcia w Projekcie „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, iż w ramach kolejnych naborów, których przeprowadzenie planowane jest w roku 2022 – okres ważności podpisanych umów wsparcia, zostanie skrócony z obowiązujących obecnie 120 dni do 60 dni.

Informujemy także, iż w przypadku umów wsparcia, które podpisane zostały w ramach dotychczas przeprowadzonych naborów – zastosowanie mają obecnie obowiązujące przepisy Regulaminu wsparcia dla przedsiębiorców i ich pracowników w ramach projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji  dla subregionu tarnowskiego”.

Skrócenie okresu wsparcia dotyczyć będzie wyłącznie wniosków złożonych w ramach kolejnych naborów, które zostaną przeprowadzone w przyszłym roku – tj. 2022.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu