20.07.2021

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 5/2021

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 29 lipca 2021r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 5/2021 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 500 000 PLN

Kryteria naboru:

  •   Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);
  •     Ważność dofinansowania: 120 dni od daty podpisania umowy wsparcia;
  •     Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;
  •     Nabór skierowany jest wyłącznie do MŚP, które nie mają podpisanej umowy/ zaakceptowanego wniosku w poprzednich naborach;
  •     Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie* (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie   wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/#zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. "Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP i PŚUR pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na utrzymującą się pandemię COVID-19 wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu