08.06.2020

Otwarcie naboru wniosków na bony rozwojowe nr 1/2020

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16 czerwca 2020 r. o godz. 13.00 planowane jest otwarcie naboru nr 1/2020 wniosków MŚP na dofinansowanie usług rozwojowych z alokacją środków w wysokości 500 000,00 PLN.

Rejestracja w systemie będzie możliwa od dnia 8 czerwca 2020 r. od godz. 13.00.

Kryteria naboru:

  1. Nabór skierowany jest wyłącznie do mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z subregionu tarnowskiego (powiaty: brzeski, dąbrowski, tarnowski oraz miasto Tarnów);
  2. Ważność dofinansowania: 120 dni od daty podpisania umowy wsparcia;
  3. Limity dofinansowania na MŚP zgodne z PSF WM oraz Regulaminem wsparcia w ramach projektu;
  4. Nabór skierowany jest do MŚP, które wykorzystają przyznane środki na usługi realizowane zdalnie (z zachowaniem określonych przez PARP standardów) lub usługi stacjonarne (MŚP i Podmiot Świadczący Usługę Rozwojową biorą na siebie pełną odpowiedzialność za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa).

*Przypominamy, że w związku z opublikowaniem dniu 30.03.2020 przez Polska Agencję Rozwoju Przedsiębiorczości Wytycznych na stronie https://serwis-uslugirozwojowe.parp.gov.pl/aktualnosci-bur-zwiazane-z-pandemia/415-zmiany-w-wytycznych-okreslajacych-standardy-swiadczenia-uslug-realizowanych-zdalnie Operator przygotował Suplement do Regulaminu wsparcia dot. realizacji usług w formie zdalnej i ich kwalifikowalności w ramach pn. "Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego”. Prosimy o zapoznanie się z Suplementem do Regulaminu, który jest dostępny w plikach do pobrania. Dopuszczalne jest dofinansowanie usług w formie stacjonarnej pod warunkiem wzięcia przez MŚP i PŚUR pełnej odpowiedzialności za zapewnienie wszystkim uczestnikom bezpieczeństwa.

Jednocześnie informujemy, że z uwagi na zaistniałą sytuację wszystkie wymagane dokumenty związane z podpisaniem umów będą przekazywane w formie korespondencyjnej. Szczegóły będą ustalane telefonicznie z MŚP po akceptacji zgłoszonych wniosków.

Zapraszamy do współpracy!

Zespół Projektu MORKK

Ułatwienia dostępu