FAQ

  • Informacja dla PŚUR - Listy obecności
  • Wzór listy obecności usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego” (lista obecności do edycji w word załączona jest w zakładce - Dokumenty).

    Lista obecności MORKK
  • Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu
  • Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu: Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące sporządzania harmonogramu realizacji usługi rozwojowej w BUR informujemy, że: - za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się usługę trwającą zarówno 45 minut jak i 60 minut (w zależności od programu i charakterystyki szkolenia – zapisy dot. przerw mają zastosowanie), - za godzinę usługi doradczej uważa się 60 minut realizacji usługi, - w przypadku usług jednorazowych powyższe regulacje nie mają zastosowania ze względu na fakt, iż usługi rozliczane są na podstawie rzeczywistej wartości.

Ułatwienia dostępu