FAQ

 • Tłumaczenie Oświadczenia uczestnika projektu - polski dokument
 • Szanowni Państwo, Jako załącznik do niniejszej wiadomości zamieszczamy tłumaczenie Oświadczenia uczestnika projektu i informacji dotyczącej zakresu danych osobowych w wersji obowiązującej dla projektów realizowanych w ramach RPO WM. Przypominamy także, iż przekazane dokumenty mają charakter pomocniczy, ułatwiający zrozumienie podpisywanych dokumentów osobom niemówiącym po polsku, ale nadal obowiązują polskie wersje tych dokumentów.

  Oświadczenie uczestnika polska wersja dokumentów
 • Tłumaczenie Oświadczenia uczestnika projektu
 • Szanowni Państwo, Jako załącznik do niniejszej wiadomości zamieszczamy tłumaczenie Oświadczenia uczestnika projektu i informacji dotyczącej zakresu danych osobowych w wersji obowiązującej dla projektów realizowanych w ramach RPO WM. Przypominamy także, iż przekazane dokumenty mają charakter pomocniczy, ułatwiający zrozumienie podpisywanych dokumentów osobom niemówiącym po polsku, ale nadal obowiązują polskie wersje tych dokumentów.

  Oświadczenie uczestnika - wersja dla Uczestników nie posługujących się językiem polskim
 • Informacja dla PŚUR - Listy obecności
 • Wzór listy obecności usług rozwojowych realizowanych w ramach projektu „Oferta Rozwoju Kwalifikacji i Kompetencji dla subregionu tarnowskiego” (lista obecności do edycji w word załączona jest w zakładce - Dokumenty).

  Lista obecności MORKK
 • Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu
 • Interpretacja § 7 ust 7 Regulaminu: Ze względu na pojawiające się wątpliwości dotyczące sporządzania harmonogramu realizacji usługi rozwojowej w BUR informujemy, że: - za godzinę usługi szkoleniowej rozumie się usługę trwającą zarówno 45 minut jak i 60 minut (w zależności od programu i charakterystyki szkolenia – zapisy dot. przerw mają zastosowanie), - za godzinę usługi doradczej uważa się 60 minut realizacji usługi, - w przypadku usług jednorazowych powyższe regulacje nie mają zastosowania ze względu na fakt, iż usługi rozliczane są na podstawie rzeczywistej wartości.

Ułatwienia dostępu